Forum - CFA | ACCA | CAT - FIA | CIMA | CPA | MBA | FRM...

Forum đã chính thức chuyển sang hoạt động tại địa chỉ mới.

Mời bạn ghé thăm http://diendan.tailieutuhoc.net để cùng tham gia thảo luận.

Mua tài liệu CFA, ACCA, FIA, CIMA,... tốt nhất tại http://tailieutuhoc.net/

Trân trọng
Forum - CFA | ACCA | CAT - FIA | CIMA | CPA | MBA | FRM...

Liên kết & sẻ chia hành trình chinh phục CFA | ACCA | CAT - FIA | CIMA | CPA | MBA | FRM...


  QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DỰ ÁN- AFC VIỆT NAM

  Share

  kimnuong

  Tổng số bài gửi : 2
  Points : 6
  Reputation : 0
  Join date : 21/11/2013

  QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DỰ ÁN- AFC VIỆT NAM

  Bài gửi by kimnuong on Thu Nov 21, 2013 12:01 pm

  QUẢN TRI TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ  MỤC TIÊU THAM GIA KHÓA HỌC:

  Nâng cao kỹ năng về quản lý dự án đầu tư về hai khía cạnh quan trọng nhất là quản trị dự án và quản lý tài chính dự án;
  Thực hành kỹ năng quản lý tài chính dự án từ các khâu lập kế hoạch, triển khai, giám sát, đánh giá và quyết toán dự án;
  Lập được kế hoạch tài chính cho dự án đầu tư, kiểm soát các khoản mục chi, xử lý các khoản chi bất thường trong quá trình thực hiện dự án;
  Nắm rõ nội dung quyết toán dự án đầu tư hoàn thành, lập báo cáo quyết toán dự án đầu tư, đánh giá hệ thống báo cáo tài chính dự án và báo cáo dự án;
  Nắm rõ thủ tục đóng dự án và bàn giao tài sản (bao gồm tài sản lưu động và tài sản cố định), các chi phí không tính vào giá trị tài sản dự án.

  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
  Giám đốc các Trung tâm, trưởng, phó Ban QLDA, kế toán trưởng, nhân viên kế toán, trưởng phó các phòng ban chức năng, chủ nhiệm công trình và các cá nhân khác có nhu cầu tham gia lớp học.

  NỘI DUNG KHÓA HỌC

  1: Chuyên đề 1: Quản trị dự án đầu tư

  Các thành phần của dự án đầu tư
  Hệ thống và phương thức kiểm soát chất lượng dự án
  Quy hoạch và kiểm soát dự án, các cuộc họp giao ban, đàm phán và giải quyết tranh chấp khi thực hiện dự án
  Kiểm soát dự án: Hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ dự án đầu tư
  Chu trình kiểm soát nội bộ dự án đầu tư xây dựng
  Quy trình lập quy hoạch, khảo sát, thiết kế, chương trình, dự án.

  2: Chuyên đề 2: Thẩm định tài chính dự án đầu tư

  Thẩm định tài chính dự án đầu tư – Những xem xét ban đầu
  • Thẩm định nhân tố kinh tế của dự án
  • Thẩm định tính pháp lý
  • Thẩm định các vấn đề pháp lý
  • Thẩm định các nhân tô văn hóa, môi trường
  • Thẩm định nhân sự của dự án
  Thẩm định tài chính dự án đầu tư
  Thẩm định khả năng thu hồi vốn
  Thẩm định cơ cấu chi phí của dự án
  Thẩm định dòng tiền
  Định giá các tài sản
  Chất lượng thông tin tài chính dự án
  Tính bền vững về tài chính của dự án
  Phương pháp thẩm định dự án
  Model đánh giá dự án
  Phương pháp chiết khấu dòng tiền
  NPV & IRR
  Phân tích độ nhạy của dự án

  3: Chuyên đề 3: Phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí dự án

  Lập kế hoạch thực hiện dự toán.
  Phân bổ dự toán, chấp hành dự toán và kiểm soát chi.
  Thanh quyết toán kinh phí: Hồ sơ thanh, quyết toán, Quyết định phân bổ dự toán, Quyết định phê duyệt mức chi, dự toán các nội dung chi, Hợp đồng ký kết giữa các bên, Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu; thanh lý hợp đồng.
  Chế độ kiểm tra, báo cáo: Thanh quyết toán vốn đầu tư:,thanh quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, lập bảng đối chiếu cấp vốn, cho vay và thanh toán vốn đầu tư.

  4: Chuyên đề 4: Thủ tục thanh quyết toán dự án và bàn giao tài sản

  Quyết toán chi phí đầu tư không tính vào tài sản hình thành sau dự án
  Xác định giá trị tài sản hình thành qua đầu tư (tài sản cố định và tài sản lưu động)
  Thuyết minh về tình trạng tài sản hình thành sau đầu tư: Quy mô, kết cấu công trình, những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt
  Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư
  Bàn giao tài sản cố định dự án (nguyên giá, giá trị hao mòn, khấu hao lũy kế, giá trị còn lại, đơn vị tiếp nhận tài sản)
  Bàn giao tài sản lưu động (danh mục, số lượng , giá trị tài sản, đơn vị tiếp nhận tài sản

  THỜI GIAN HỌC: 05 Buổi vào các ngày 29/12- 04/1- 12/01

  HỌC PHÍ ; 2.700.000

  Liên hệ: Phạm Kim Nương- Viện Quản trị Tài chính AFC Việt Nam

  Tel; 0984 794845

   Hôm nay: Sat Jan 19, 2019 1:55 pm